Amply bluetooth, Amly mini Karaoke Kentiger HY 803/BT-298A/BT198B có bluetooth, âm ly chơi nhạc âm thanh cực đỉnh