CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/ Privacy Policy

 

sieuthionline5s.com Xin Kính Chào Quý Khách !

Cảm Ơn Quý Khách Đã Tin Tưởng, Đồng Hành Cùng Chúng Tôi Trong Suốt Thời Gian Qua !

sieuthionline5s.com Greetings, Valued Customers!

Thank you for your trust and for being with us throughout this time!

sieuthionline5s.com là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của các sàn thương mại điện tử: Shopee, Tiki, Lazada,…chúng tôi không trực tiếp bán bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào cho quý khách từ trang sieuthionline5s.com. Vì vậy, khi quyết định mua hàng, quý khách cần hiểu rõ điều này đồng thời phải hiểu rõ những quy định và chính sách bán hàng của những sàn thương mại điện tử kể trên.

sieuthionline5s.com is a platform where we showcase and introduce products from various e-commerce platforms such as Shopee, Tiki, Lazada, etc. We do not directly sell any products or services to you from the sieuthionline5s.com website. Therefore, when making a purchase decision, please understand that you need to refer to the specific regulations and sales policies of the aforementioned e-commerce platforms.

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tóm tắt một số quy định, chính sách chung như sau để quý khách tiện theo dõi:

Below, we provide a summary of some general regulations and policies for your convenience:

Về cơ bản, khi trải nghiệm tại website: sieuthionline5s.com chúng tôi không yêu cầu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho chúng tôi; trong trường hợp quý khách cần liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ nào đó chúng tôi mới cần quý khách cung cấp thông tin để liên hệ. Ngay cả những thông tin này chúng tôi cũng không bắt buộc quý khách phải cung cấp.

Basically, when experiencing our website, sieuthionline5s.com, we do not require you to provide any personal information. Only in cases where you need to contact us to learn more about specific products or services, we may request your information for communication purposes. Even in these cases, providing your information is not mandatory.

Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho người tiêu dùng, Chúng tôi đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi trải nghiệm tại website: sieuthionline5s.com.

The privacy policy will explain how we receive, use, and (in some cases) disclose your personal information. The policy will also outline the steps we take to protect customers’ personal information. Finally, the privacy policy will explain your rights regarding the collection, use, and disclosure of your personal information.

Data protection and building trust with you are essential issues for our company. Therefore, we will use your name and related information in accordance with the content of the privacy policy. We only collect the necessary information related to your requests.

 • Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
 • Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Cuối cùng, chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.
 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với công ty.

Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến thông tin quý khách đang yêu cầu.

 1. Mục đích thu thập thông tin/ Purpose of collecting information:

Việc thu thập dữ liệu của website: sieuthionline5s.com sẽ giúp chúng tôi:

 • Nắm bắt được các yêu cầu, mong muốn của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm .
 • Giúp khách hàng cập nhật các thông tin chương trình khuyến mại, giảm giá do chúng tôi tổ chức sớm nhất.
 • Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất.

Collecting website data on sieuthionline5s.com will help us:

 • Understand customers’ needs and desires to improve product quality.
 • Help customers stay updated on promotions and discounts organized by us.
 • Provide quick support for customer complaints and feedback.

 2. Phạm vi thu thập thông tin/ Scope of information collection:

 • Họ và Tên/ Full Name
 • Địa chỉ/ Address
 • Email/ Email
 • Fax/ Fax
 • Điện thoại/ Phone
 • Nội dung cần liên hệ/ Content for communication.

 3. Phạm vi sử dụng thông tin/ Scope of information use:

Thông tin thu thập được chúng tôi sử dụng cho các mục đích sau:

 • Liên hệ với Quý khách để cung cấp thêm thông tin quý khách cần
 • Xử lý những vướng mắc của quý khách
 • Hỗ trợ quý khách trải nghiệm tốt hơn trên website: sieuthionline5s.com

The information we collect will be used for the following purposes:

 • Contacting you to provide additional information as requested.
 • Addressing any issues you may encounter.
 • Supporting you for a better experience on sieuthionline5s.com.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

 • Để bảo vệ sieuthionline5s.com và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của sieuthionline5s.com và các bên thứ ba khác
 • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.
 • We will not share customer information except in specific cases as follows:
  • To protect sieuthionline5s.com and other third parties: We will only disclose account information and other personal information when it is appropriate under the law to protect the rights, property of service users, sieuthionline5s.com, and other third parties.
  • As required by law from a government agency or when we believe it is necessary and appropriate to comply with legal requirements. This does not include selling or sharing customer personal information for commercial purposes that violate the commitments set forth in our Customer Information Privacy Policy.

 4. Thời gian lưu trữ thông tin/ Information retention period:

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng, cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

We will store customer-provided personal information on our internal systems while providing products to customers until the purpose of collection is fulfilled or until customers request to cancel the provided information.

 5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng/ Customer personal information security commitment:

Cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ khiến quý khách cảm thấy tin tưởng và hài lòng về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia và sử dụng website của chúng tôi.

We commit to ensuring the security of your information when you register personal information with us. We promise not to trade or sell customer information for commercial purposes. All sharing and use of customer information will be conducted in accordance with our privacy policy. We pledge to make you feel confident and satisfied with the security of your personal information while participating in and using our website.

 6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin/ Parties or organizations that may access the information:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào những việc hoàn toàn chính đáng, được sự đồng ý chấp thuận của khách hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho một bên thứ 3 nếu không được khách hàng đồng ý.

We will only use customer information for entirely legitimate purposes with the customer’s consent. We will absolutely not provide information to a third party without customer agreement.

Chỉ cung cấp thông tin của khách hàng khi nó có lợi với khách hàng và được sự cho phép của khách hàng. Nhưng chúng tôi vẫn sẻ phải cung cấp thông tin cho bên thứ 3 trong một số trường hợp sau:

 • Được sự cho phép của khách hàng
 • Theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, chính phủ, nhà nước khi xác nhận được việc làm đó là hợp pháp và không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam.

Information will only be provided with the customer’s permission or if it benefits the customer and is approved by the customer. However, we may still have to provide information to a third party in some of the following cases:

 • With the customer’s permission.
 • At the request of organizations, agencies, governments, and the state when confirming that the action is legal and does not violate Vietnamese law.

 7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân/ Address of the unit collecting and managing personal information:

 • Tên đơn vị: SIÊU THỊ ONLINE 5S
 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Minh Quân
 • Số Điện thoại: 0387070468
 • Name of the unit: SIÊU THỊ ONLINE 5S
 • Person in charge: Nguyễn Minh Quân
 • Phone number: 0387070468

 8. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình/ Means and tools for users to access and edit their personal data:

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website: sieuthionline5s.com

Customers can exercise the above rights by contacting us via the phone number or contact address published on the sieuthionline5s.com website.

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý khách Sức khỏe và hạnh phúc !

Once again, we appreciate your trust and companionship with us. We wish you good health and happiness!

SIÊU THỊ ONLINE 5S