Set 24 Miếng Dán Móng Giả Trang Trí Nghệ Thuật

3.638,9

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày
Mẫu: keo thạch
Miêu tả sản phẩm: miếng keo thạch dán hai mặt
Phù hợp với chất lượng da: mọi loại da
Thời gian sử dụng: 2 năm
Phân loại màu sắc: trong suốt

Last updated on 23/03/2024 04:15 Details